Το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας Δικαίου του Περιβάλλοντος  έχει συγκροτηθεί με Πρόεδρο την Ιωάννα Κουφάκη του Σταύρου, Δικηγόρο Δ.Ν., Υπεύθυνη Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΔΣΑ ,  Αντιπρόεδρο Α΄ την Γλυκερία Σιούτη, Δικηγόρο, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπρόεδρο Β΄την Γεωργία Γιαννακούρου, Δικηγόρο, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Δ.Σ. της Εταιρείας μετέχει ως Μέλος...