Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε, με την υπ’ αριθμ. 1972/2012 απόφασή της, ότι η επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), του γνωστού ως “τέλους ακινήτων”,  υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να ληφθούν έκτακτα και κατεπείγοντα μέτρα, ώστε παρά την αναθεώρηση των προβλέψεων για το δημοσιονομικό έλλειμμα, να καταστεί δυνατόν να επιτευχθούν οι τεθέντες δημοσιονομικοί στόχοι...