Με σχέδιο π.δ.  που καταρτίστηκε από το ΥΠΕΚΑ, επιχειρείται η εισαγωγή ρυθμίσεων για τη δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών στα νησιά της ελληνικής επικράτειας, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας. Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι, μεταξύ άλλων,  η θέσπιση όρων και περιορισμών δόμησης για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της φυσιογνωμίας και...