Δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.  457/20.10.2013 ΦΕΚ ( Τεύχος Υπαλλήλων ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) ο ορισμός του Δικηγόρου Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου ως αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του “Πράσινου Ταμείου” του ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι το “Πράσινο Ταμείο” είναι ΝΠΔΔ, που ιδρύθηκε με το ν. 3889/2010. Αποτελεί συνέχεια του πρώην ΕΤΕΡΠΣ. Σκοπός του Ταμείου είναι, μεταξύ άλλων, η  στήριξη...