Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σεμινάριο για την Αστική Ευθύνη του Δημοσίου που διοργανώθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη με Εισηγητή τον Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλο. Στο Σεμινάριο συμμετείχαν εξειδικευμένοι στον κλάδο του δημοσίου και του διοικητικού δικαίου δικηγόροι, καθώς και υποψήφιοι σπουδαστές της Διοικητικής Κατεύθυνσης της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Ο Εισηγητής ανέπτυξε διεξοδικά, καθ’ όλη τη διάρκεια...