Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ , με πιό πρόσφατη την υπ’ αριθμ. 2928/2011 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Δικαστηρίου, η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εκδίδεται κατά ειδική διοικητική διαδικασία, που περιλαμβάνει και στάδιο ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους, κατόπιν προσκλήσεώς τους πριν από την κύρωση της πράξης. Μετά την κύρωση και τη μεταγραφή...