Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 565/2016 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ)  κρίθηκαν , μεταξύ άλλων, οι έννομες συνέπειες του καθορισμού της οριογραμμής του αιγιαλού. Συγκεκριμένα, έγινε δεκτό από το ΣτΕ ότι, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις των νόμων 2344/1940 και 2971/2001,  ο καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού και της παραλίας...