Η Ολομέλεια του Ανωτάτου  Διοικητικού Δικαστηρίου έκρινε ( βλ. ΣτΕ Ολομ. 3650/2010) ότι με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ υπάγονται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση όλα τα έργα και τα προγράμματα που έχουν μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το προβλεπόμενο Παράρτημα της Οδηγίας δεν μεταβάλλει την κανονιστική εμβέλεια της ρύθμισης αυτής, διότι έχει το χαρακτήρα ενδεικτικής καταγραφής περιπτώσεων τέτοιων σχεδίων...