Κινήθηκε από κατοίκους της περιοχής “Γεροτσακούλι –  Καραλατήρα” του νέου Δήμου Μαραθώνα και πρώην Νέας Μάκρης Αττικής η διαδικασία για την οριοθέτηση οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 24.4-3.5.1985 και του άρθρου 19 του ν. 2508/1997, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.  Ειδικότερα, κατατέθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ η υπ’ αριθμ. πρωτ....