Στο 5,2% έφτασε η συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2011 έναντι ποσοστού 2,1% το 2006, σύμφωνα με μελέτη της icap που θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα “Καθημερινή”, στις 5 Απριλίου. Από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης αυτής προκύπτει ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (σε MW) αυξήθηκε με...