Με δύο ανακοινώσεις του και, μάλιστα, μέσα σε διάστημα τριών ημερών, το Υπουργείο Οικονομικών ενέμεινε στην απόφασή του να προχωρήσει στη θέσπιση του νέου πλαισίου για την παραχώρηση και τα έργα στον αιγιαλό και την παραλία, υπερασπιζόμενο την αναγκαιότητα της προτεινόμενης ρύθμισης. Υπάρχει, βέβαια, μία πιθανότητα να υπάρξουν κάποιες επιμέρους τροποποιήσεις, χωρίς, ωστόσο, να μεταβάλλεται...