Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ, για τη χωροταξική, πολεοδομική και περιβαλλοντική πολιτική, οι νέες κατηγορίες χρήσεις γης είναι οι εξής: – κατοικία: περιλαμβάνει κυρίως κατοικία, αλλά και διάφορες άλλες χρήσεις, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής, ή ευρύτερα. Οι βασικοί οδικοί άξονες δεν μπορούν να έχουν αποκλειστικά κατοικία, Πρόκειται να αντικαταστήσει τη...