Με το π.δ. της 4ης Νοεμβρίου του 2011 ( ΦΕΚ 289/2011) τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που αφορούν τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης εντός των ορίων των οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις το ελάχιστο μήκος προσώπου του γηπέδου ορίζεται σε 10,0 μέτρα...