Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκαν τα μέτρα για την προστασία της περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου, σύμφωνα με τα οποία ο κόλπος διακρίνεται σε δύο ζώνες, ενώ τα ελάχιστα όρια αρτιότητας ανέρχονται στα είκοσι στρέμματα. Τα μέτρα αυτά επρόκειτο να συμπεριληφθούν στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος, με το οποίο η περιοχή αυτή θα...