Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε με πρόσφατη απόφαση του Ε’  Τμήματος  ( ΣτΕ 1771/2011)  ότι οι χώροι πρασίνου αποτελούν βασικό στοιχείο του πολεοδομικού σχεδιασμού, η δε διατήρησή τους έχει πρωταρχική σημασία για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος. Οι τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχέδίων επιβάλλεται να αιτιολογούνται με βάση πολεοδομικά κριτήρια, η αιτιολογία όμως αυτή, η οποία πρέπει...