Το δίκτυο Τεχνικών Συμβούλων του Δικηγορικού  Γραφείου του Δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου διευρύνθηκε με την προσθήκη της Μαρίας Αντωνίου, Τοπογράφου Μηχανικού, Διπλωματούχου του ΕΜΠ. Η κ. Αντωνίου διαθέτει Μεταπτυχιακό στη Γεωπληροφορική και ασχολείται, κυρίως,  με την πολεοδομική νομοθεσία, την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και τη σύνταξη  πράξεων εφαρμογής, καθώς και με τα ειδικότερα αντικείμενα των αρχιτεκτονικών...