Με ένα νέο πλαίσιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος  (ΥΠΕΚΑ) υπόσχεται να δώσει τέλος στη γραφειοκρατία και τους περιορισμούς που υφίστανται σήμερα, βάσει νόμου, για τους περίπου 550 οικοδομικούς συνεταιρισμούς της χώρας. Το πρόβλημα, βεβαίως, έγκειται, κυρίως,  στον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρηθεί η ικανοποίηση ή ακόμα και η όποια παράκαμψη της πλουσιότατης σχετικής νομολίγας του...