Κανόνες στην ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών στη χώρα μας με σκοπό όχι τον περιορισμό τους, αλλά , αντίθετα,  την ενίσχυσή τους επιχειρεί να θέσει το προβλεπόμενο από τον νόμο 2742/1999  Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ιχθυοκαλλιέργειες που προωθήθηκε από το ΥΠΕΚΑ και θεσπίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με ενδιαφέρον αναμένονται,...