Με ορατό τον κίνδυνο να απαξιωθεί το πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι ο πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) και η γ.γ. του ΥΠΠΟΤ ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου για να αξιοποιήσουν το σημαντικό αυτό περιουσιακό στοιχέιο του Δημοσίου. Ανέθεσαν, έτσι, τη μελέτη για το Τατόι σε μία ομάδα νέων αρχιτεκτόνων με τον όρο να έχουν ολοκληρώσει σε ένα εξάμηνο το σχέδιο για τη διαχείριση της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίισο αυτό, το Τατόι πρόκειται να μετατραπεί σε ένα πάρκο προσβάσιμο στον πολίτη, όπου η φύση και η ιστορία θα συνυπάρχουν. Σημειώνεται, τέλος, ότι για το έργο έχουν δεσμευτεί 8 εκατ. από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.