ΝΕΑ

Η νομική δεσμευτικότητα των κατευθύνσεων των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων (ΣτΕ Ολομ. 176/2021).

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ζήτησε, με την από 15.2.2019 αίτησή της,  την ακύρωση της αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) της Στερεάς Ελλάδας (ΑΑΠ 299/2018). Με αφορμή την προαναφερθείσα αίτηση ακυρώσεως,  η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 176/2021 Ολομ.) έκρινε, κατ’ αρχάς,  ότι τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΧΠ) αποτελούν, κατά το σύστημα του ν....

ΣτΕ 164/2022- Ακύρωση του ΓΠΣ Πάρου κατά το μέρος που με αυτό είχαν προβλεφθεί επεκτάσεις των υφιστάμενων οικισμών

Οι προβλέψεις του ΓΠΣ του Δήμου Πάρου που αφορούσαν σε επέκταση των υφιστάμενων οικισμών του νησιού κρίθηκαν παράνομες και ακυρώθηκαν για τον λόγο αυτό  από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 164/2022). Ειδικότερα, όπως έγινε δεκτό από το Ανώτατο Δικαστήριο, το Γ.Π.Σ, το οποίο εγκρίθηκε ήδη από το έτος 2012, δεν προέβλεπε  μόνο την επέκταση των...

Μεταφορά του Δικηγορικού Γραφείου Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος και Συνεργάτες σε νέα Διεύθυνση. Νέο τηλέφωνο επικοινωνίας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Δευτέρα 21/3/2022 το Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος και Συνεργάτες μεταφέρεται στην οδό Φειδιππίδου 7. Το νέο τηλέφωνο επικοινωνίας μας  είναι το 2107774736. Τα κινητά τηλέφωνα επικοινωνίας 6949732243 και 6977417056 εξακολουθούν να ισχύουν.  

Εγκρίθηκε από το ΣτΕ το ΠΔ για τους όρους δόμησης στις συνοικίες “Κουκάκι” και “Μακρυγιάννη”.

Η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την αναθεώρηση του πολεοδομικού πλαισίου στις περιοχές Κουκάκι και Μακρυγιάννη κρίθηκε νόμιμη από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 2 Μαρτίου 2022. Εκκρεμεί, ωστόσο, η καθαρογραφή της απόφασης οπότε και θα καταστεί σαφές κατά πόσον οι παρατηρήσεις του Δικαστηρίου είναι ουσιώδεις, με αποτέλεσμα να χρειάζεται επανακατάθεση του σχεδίου,  αντί για...

Δασικοί χάρτες και συνταγματικότητα του άρθρου 48 του Ν.4685/2020-ΣτΕ 1364,1365/2021

Το ζήτημα της συνταγματικότητας του άρθρου 48 του ν.4685/2020 σχετικά με τους υπό έγκριση δασικούς χάρτες της χώρας έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις αποφάσεις 1364 και 1365/2021. Το νέο σύστημα ορίζει ότι δασικό είναι οτιδήποτε καλύπτεται από βλάστηση όχι μόνο σήμερα, αλλά και κατά το παρελθόν, εφόσον δεν έχει εκδοθεί κάποια...