Το εξειδικευμένο στο πολεοδομικό δίκαιο Δικηγορικό Γραφείο του Ανδρέα Παπαπετρόπουλου επεκτείνει τη δράση του στον τομέα της άρσης των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Συντάγματος και της πολεοδομικής νομοθεσίας. Οι αιτήσεις για άρση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων που έχουν επιβληθεί κατ’ εφαρμογήν της νομοθεσίας για τα σχέδια πόλεως και για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων γίνεται με αίτηση προς τη Διοίκηση και στη συνέχεια στο κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, εφόσον η δέσμευση της ιδιοκτησίας παραμένει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της οκταετίας χωρίς να έχει συντελεστεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση.