Εκδόθηκε από το ΥΠΕΚΑ διευκρινιστικό κείμενο για τη ρύθμιση της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων. Ειδικότερα, ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου φέρει ακέραια την ευθύνη για τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα. Ο μηχανικός δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει θέματα κυριότητας. Όταν το πρόστιμο είναι μικρότερο από το παράβολο τότε ο αυθαιρετούχος πληρώνει μόνο το παράβολο. Εάν ο αυθαιρετούχος έχει ήδη καταβάλει πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και θέλει να νομιμοποιήσει το κτίριο, πληρώνοντας εφάπαξ, τότε τα ποσά που έχει ήδη καταβάλει αφαιρούνται από το συνολικό ποσό του προστίμου, από το οποίο θα έχει αφαιρεθεί το 20% (έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή).