Τη δυνατότητα ρύθμισης κάθε αυθαίρετης κατασκευής και κάθε παράβασης του ΓΟΚ παρέχει το ΥΠΕΚΑ, όπως υπενθυμίζει στην έκτη κατά σειρά έκδοση διευκρινίσεων σχετικά με τη ρύθμιση αυθαιρέτων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να γίνει μεταβίβαση ακινήτου στο οποίο υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση, πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης στον συμβολαιογράφο την έκδοση της άδειας νομιμοποίησης από την αρμόδια πολεοδομία, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας, υπέυθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού. Τα εξειδικευμένα στο Πολεοδομικό Δίκαιο Δικηγορικά Γραφεία και οι Δικηγόροι Πολεοδομικού Δικαίου καλούνται, επίσης, να αναλάβουν δράση.