Με το ν. 4030/2011 ” Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις” ( Α΄249)  που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται τα πολεοδομικά γραφεία με τη σημερινή τους μορφή. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, η μετατροπή όλων των πολεοδομικών γραφείων της χώρας  σε αρχειακές υπηρεσίες από τον Μάρτιο. Σε άμεση ισχύ τέθηκαν οι λοιπές διατάξεις του νόμου, ανάμεσα στις οποίες η άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για την πλήρη, όμως, εφαρμογή του νόμου απαιτείται η έκοδση 19 υπουργικών αποφάσεων και 2 προεδρικών διαταγμάτων.

Σε ότι αφορά τις διατάξεις του προαναφερθέντος νομοσχεδίου θα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

–  Επιτρέπεται η πολεοδομική τακτοποίηση αυθαιρέτων εντός παραδοσιακών οικισμών

– Ισχύει η παράταση για την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων χώρων

– Τίθενται σε ισχύ αλλαγές στη διαδικασία της κατάρτισης των δασικών χαρτών

– Δίνονται φοροαπαλλαγές , προκειμένου να ενισχυθεί η αποκατάσταση κτιρίων και η αγορά ακινήτων σε τμήμα του Μεταξουργείου και στο κέντρο της Αθήνας

– Ισχύει η νέα ρύθμιση για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς.  Προβλέπεται, ειδικότερα, ότι οι Δήμοι θα μπορούν να εκτελέσουν τα έργα υποδομης σε πολεοδομημένη έκταση οικοδομικού συνεταιρισμού , χρεώνοντας στη συνέχεια τα μέλη αυτού.

– Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων ανακύκλωσης μπάζων και χωματουργικών υλικών σε ανενεργά λατομεία

– Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας, η ανέγερση μεγάλων χώρων κοινωνικών εκδηλώσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές, με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.