Υπέρ της νομιμότητας της τροποποίησης του Προεδρικού διατάγματος του ΥΠΕΚΑ για τους όορυς και τους περιορισμούς δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους τάχθηκε το ΣτΕ . Πριν από λίγους μήνες το Ανώτατο Δικαστήριο είχε δώσει το πράσινο φως για το Π.Δ.  που προέβλεπε αυστηροποίηση των όρων δόμησης για τους οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκων. Τον έλεγχο συνταγματικότητα του προτεινόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 1 εδ.δ΄ του Συντάγματος, Διατάγματος πέρασαν και όλες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, με το σκεπτικό ότι οι νέες ρυθμίσεις αποβλέπουν στην προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος.