Κατατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ o νέος νόμος για την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η δυνατότητα νομιμοποίησης ημιυπαιθρίων και σε παραδοσιακούς οικισμούς, η αύξηση των δόσεων για τα αυθαίρετα από 30 σε 36 μήνες, ενώ ανοίγει ο δρόμος και για την πετρελαιοκίνηση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.