Σημαντική είναι η απόφαση του ΣτΕ  ( ΣτΕ 1174/2011 Ε΄ Τμήμα), με την οποία κρίθηκε ότι δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας εάν δεν προηγηθεί  έρευνα από την αρμόδια πολεοδομία για τη δυνατότητα  τακτοποίησης του οικοπέδου, για το οποίο ζητείται η οικοδομική άδεια, καθώς και των γειτονικών του οικοπέδων. Στην αρνητική περίπτωση, θα πρέπει να εκδίδεται πρωτόκολλο, με το οποίο θα διαπιστώνεται η αδυναμία τακτοποίησης. Εξάλλου, η σύμφωνα με τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας τακτοποίηση οικοπέδων είνια υποχρεωτική, όταν σε ένα οικοδομικό τετράγωνο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως υφίσταται  οικόπεδο τυφλό, που δεν έχει δηλαδή πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο.