Με αυξητικές τάσεις, αλλά χαμηλότερη των προσδοκιών είναι η ανταπόκριση στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα. Μέχρι στιγμής έχουν εισπραχθεί 77,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο στόχος ήταν τα 300 εκετομμύρια. Επίσης,  αν και αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς ο αριθμός όσων αποφασίζουν να αποπληρώσουν απευθείας ολόκληρο το πρόστιμο, η μερίδα αυτή των αυθαιρετούχων εξακολουθεί να είναι μικρή σε σχέση με το σύνολο όσων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στη ρύθμιση. Σημειώνεται ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΥΠΕΚΑ έχουν υποβληθεί ήδη 165.698 αιτήσεις. Από αυτές σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας βρίσκονται οι 118.964, οι 18.844 έχουν καταβάλει το παράβολο και την πρώτη δόση, ενώ οι 22.733 έχουν αποπληρώσει το σύνολο του προστίμου.