Ενα ακόμα εμπόδιο για την έναρξη της επένδυσης που αφορά στην κατασκευή εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου στην περιοχή του Βοτανικού ξεπεράστηκε, καθώς ο Δήμος της Αθήνας έδωσε την έγκρισή του στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η Επικαιροποιημένη Ειδικη Μελέτη (Master Plan) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την υλοποίηση του προγράμματος της διπλής ανάπλασης. Στη συνέχεια, θα διαβιβαστεί στο ΥΠΕΚΑ το σχετικό σχεδιο π.δ. και το Υπουργείο θα το διαβιβάσει με τη σειρά του στο ΣτΕ για επεξεργασία. Εάν δεν υπάρξουν προβλήματα, η  εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου  ( Μ. Βωβός) θα είναι σε θέση να εκδώσει εκ νέου την οικοδομική άδεια για την ολοκλήρωση της επένδυσης του εμπορικού κέντρου, η κατασκευή του οποίου είχε διακοπεί τον Δεκέμβριο του 2008, λόγω προσφυγής στο ΣτΕ από την Επιτροπή Πολιτών για τη Διάσωση του Ελαιώνα .