Από τις 240 ημέρες μειώνεται στις 60 ο χρόνος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων από τον ΕΟΤ , σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Με το Πολυνομοσχέδιο ιδρύεται και τηρείται στην Δ/νση της Γ.Γ. Τουρισμού ηλεκτρονικό μητρώο πληροφοριών τουριστικών λιμένων που αφορά στη διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης και άδειας λειτουργίας τους.  Επίσης, εγκαθυδρίεται το πλαίσιο με βάση το οποίο μπορούν να αναπτυχθούν ο αγροτουρισμός, ο οινοτουρισμός και ο αλιευτικός τουρισμός.