“Απόσυρση” κτιρίων, τράπεζες γης, ενωμάτωση ημιυπαιθρίων στο συντελεστή δόμησης και αύξηση του συντελεστή αυτού στις μεγάλες πόλεις, ουρανοξύστες στην Αθήνα και μεταφορά συντελεστή δόμησης ως άυλου τίτλου προβλέπει, μεταξύ άλλων, ο νέος ΓΟΚ.  Στόχος του ΥΠΕΚΑ που προωθεί σύντομα την αλλαγή του υφιστάμενου ΓΟΚ είναι να επιφέρει δραστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χτίζονται ο αστικός και ο περιαστικός χώρος στην Ελλάδα. Με τον νέο ΓΟΚ εισάγεται για πρώτη φορά ο κανόνας του “ιδεατού όγκου”, πράγμα που σημαίνει ότι καταργούνται οι επιμέρους πολεοδομικοί συντελεστές και ο νέος πολεοδομικός  νόμος θα επιβάλλει απλά το περίγραμμα μέσα στο οποίο θα υλοποιείτα η οικοδομή και δεν θα μπορεί να το υπερβαίνει. Η δόμηση με βάση τον όγκο βασίζεται στη λογική του ορισμού ενός στερεού μέσα στο οποίο θα τοποθετείται το κάθε κτίριο. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχων και θα μειωθούν οι δυνατότητες αυθαιρεσίας.  Προβλέπεται, επίσης, στον νέο ΓΟΚ η παροχή κινήτρων, όπως η αύξηση του συντελεστή δόμησης, για συνενώσεις οικοπέδων. Τέλος, προβλέπονται πολεοδομικά και ενδεχομένως φορολογικά κίνητρα για απόσυρση κτιρίων στο πρότυπο που έχουν ακολουθήσει πόλεις του εξωτερικού. Πιλοτικά το πρόγραμμα “απόσυρσης κτιρίων” εφαρμόζεται ήδη στα προσφυγικά κτίρια της Καισαριανής, ενώ το ίδιο σχεδιάζεται και για άλλες περιοχές της Αθήνας, όπως η Κυψέλη, ο Βοτανικός και η Νέα Φιλαδέλφεια.