Με αφορμή την παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Ντέρμπαν το ΤΕΕ, το WWF, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η ΓΣΕΕ συνέταξαν έναν “οδικό χάρτη” προσαρμογής της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή, τον οποίο απέστειλαν στο ΥΠΕΚΑ . Σϋμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ που επικαλούνται οι συμμετέχοντες στη σύνταξη του χάρτη η χώρα μας συμπεριλαμβάνεται στις 18 πιό τρωτές περιοχές του πλανήτη σε ότι αφορά τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Οι προτάσεις των φορέων αφορούν την προσαρμογή όλων των τομέων που σχετίζονται με το περιβάλλον: διαχείριση υδατικών πόρων, βιοποικιλότητα, θαλάσσιο περιβάλλον, δάση,  έδαφος , γεωργία, τουρισμός, ενέργεια και προώθηση των ΑΠΕ.