Στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο φέρνει το θέμα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ιχθυοκαλλιέργειες ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος. Σε ερώτησή του προς την Ευρωπαική Επιτροπή επισημαίνει ότι αγνοήθηκαν οι επιφυλάξεις που εκφράστηκαν για την πληρότητα της Στρατηγικής Μελέτης Πειβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΠΕ) πάνω στην οποία στηρίχθηκε το Ειδικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες.