Το σχέδιο π.δ. για το νέο περιεχόμενο χρήσεων γης θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση στο διαδύκτιο μέχρι και τις 16.1.2012. Το σχέδιο αυτό αφορά, όπως είναι γνωστό, την οργάνωση των χρήσεων γης στις εντός και εκτός εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου περιοχές της χώρας. Διευκρινίζεται από το ΥΠΕΚΑ ότι η δυνατότητα εκτός σχεδίου δόμησης που σχετίζεται με την κατοικία δεν πρόκειτια να επηρεαστεί από τις διατάξεις του σχεδίου αυτού, αφού η εκτός σχεδίου δόμηση  θα συνεχίσει να διέπεται από τις διατάξειςτου π.δ. του 1985 (ΦΕΚ 270/85).