Τη διαδικασία χορήγησης άδειας από την πολεοδομία για την αποπεράτωση ή την επισκευή αυθαιρέτων που εντάχθηκαν στη ρύθμιση για την “τακτοποίηση” καθόρισε το ΥΠΕΚΑ. Η σχετική διαδικασία καθορίσθηκε με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’, 20.1.2012) και αφορά σε αυθαίρετα που έχουν αποπληρώσει το πρόστιμο. Οσον αφορά τις επισκευές: α) οι εργασίες εκτελούνται μετά από έγκριση των εργασιών από την πολεοδομία, β) η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει βεβαίωση του ΤΕΕ για την αποπληρωμή του προστίμου και τεχνική έκθεση του μηχανικού για τις εργασίες και την πιστοποίηση ότι δεν θα αυξήσουν το κτίριο σε όγκο. Εφόσον δεν υπάρχει διάσταση απόψεων η άδεια θα χορηγείται εντός δύο ημερών. Διαφορετικά, θα αποφασίζει η Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε έξι μήνες.