Το κλείσιμο μέσα στο επόμενο διάστημα των 70 από τις 90 ανεξέλεγκτες  χωματερές που λειτουργούν στη χώρα μας προαναγγέλλει τοΥΠΕΚΑ.  Θα απομείνει μόνο ο σκληρός πυρήνας 20 χωματερών, οι περισσότερες  από τις  οποίες  βίσκονται στην Πελοπόννησο και τα νησιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας “Καθημερινή”  τον Νοέμβριο του 2011 είχαν καταγραφεί στη χώρα 90 ενεργές χωματερές και 305 ανενεργές, οι οποίες έπρεπε να αποκατασταθούν. Για τις 70 από τις 90 χωματερές που εξακολουθούν να λειτουργούν σήμερα έχουν υποβληθεί προτάσεις με χρηματοδότηση από δύο κοινοτικά προγράμματα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – ΕΠΠΕΡΑΑ και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα – ΠΕΠ, για την παύση λειτουργίας τους και ακολούθως την αποκατάστασή τους. Οι περισσότερες χωματερές θα κλείσουν μέσα στο Μάρτιο, ενώ έχουν ήδη υποβληθεί προγράμματα  αποκατάστασης 244 χωματερών που θα ενταχθούν στα προαναφερθέντα κοινοτικά προγράμματα. Κατά τα λοιπά, η προκήρυξη του διαγωνισμού  για την ανάθεση της διαχείρισης των απορριμάτων στην Αττική σε ιδιώτες έχει κολλήσει σε διαδικαστικά και γραφειοκρατικά ζητήματα. Προβλήματα, επίσης,  παρουσιάζονται σε  όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς πολλοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΦΟΣΔΑ δεν έχουν εκλέξει ακόμα διοικητικά συμβούλια. Μέσα στις επομενες μέρες θα προκηρυχθούν τρεις  διαγωνισμοί  για την ανάθεση της διαχείρισης απορριμάτων στην περιφερειακή ενότητα Σερρών, στην Ηλεία και στην Αιτολωακαρνανία.