Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2012  παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων “τακτοποίησης” των αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών.  Επίσης, η προθεσμία καταβολής της δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.