Την απόσυρση της διάταξης για την εκτός σχεδίου δόμηση ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Νίκος Σηφουνάκης. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι “προτείνεται η αποσύνδεση της κατοικίας από την επαγγελματική ιδιότητα του ιδιοκτήτη της, για την άρση οποιασδήποτε σύγχυσης και ασάφειας. Γίνεται σαφές ότι δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με την εκτός σχεδίου δόμηση κατοικίας” ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ΥΠΕΚΑ αναγνώρισε, εξάλλου, ότι η τρέχουσα νομοθετική ρύθμιση για την “τακτοποίηση” των αυθαιρέτων προκάλεσε ήδη ένα νέο κύμα αυθαίρετης δόμησης.