Στο 0,5 “έκλεισε” τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας “Καθημερινή” ο μεικτός συντελεστής δόμησης στο Ελληνικό. Ο συντελεστής αυτός δύναται να ανέβει στο 0,6 υπό προϋποθέσεις. Αυτά είναι τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου για το Ελληνικό, το πρόγραμμα “Ηλιος”  και τα βιοκαύσιμα που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Με βάση τους συντελεστές αυτούς ο επενδυτής θα μπορεί να αναγείρει στα 2.600 στρέμματα του Ελληνικού 3,1 εκατομμύρια τ.μ., ενώ αν κάνει χρήση του αυξημένου συντελεστή 3,72 τ.μ. Στο Ελληνικό επιβάλλεται, επίσης, η δημιουργία τουλάχιστον 2.000 τ.μ. μητροπολιτικού πάρκου με ελεύθερο χώρο στο 75% αυτού, ενώ ενθαρρύνεται με την παροχή μεγαλύτερου συντελεστή δόμησης (έως 2,2) η δημιουργία αρχιτεκτονημάτων- τοποσήμων που θα συμβάλλουν στη νέα ταυτότητα του χώρου. Στο νόμο συμπεριελήφθη και  τροπολογία με την οποία διορθώνεται το άρθρο 52 του ν. 4042/12 για την ίδρυση των Περιφερειακών Συμβουλίων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) στην έδρα κάθε αποκεντρωμένης διοίκησης.