Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο χωροθέτησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα φέρνει το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που δόθηκε την Παρασκευή σε 10ήμερη δημόσια διαβούλευση. Ανάμεσα στα βασικά του σημεία βρίσκεται η γενναία πριμοδότηση της δημιουργίας μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων μέσα σε οργανωμένους “υποδοχείς” και το άνοιγμα περιοχών, όπου απαγορευόταν μέχρι σήμερα η δημιουργία εγκαταστάσεων, όπως είναι τα ακατοίκητα νησιά κάτων των 500 στρεμμάτων.

Το νέο χωροταξικό σχέδιο έρχεται δύο χρόνια μετά την ψήφιση και την εφαρμογή του πρώτου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, με την επίκληση της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας. Με το σχέδιο αυτό προστίθενται στις υπάρχουσες μορφές οργανωμένης τουριστικής δόμησης, δηλαδή τις ΠΟΤΑ, τις ΠΟΑΠΔ και τις ΠΕΡΠΟ, τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τα “Δημόσια Ακίνητα Τουριστικού Προορισμού και τα επιχειρηματικά πάρκα ειδικού τύπου. Χαρακτηριστικό της μεγέθυνσης των περιοχών αυτών είναι το γεγονός ότι ενώ στο προηγούμενο χωροταξικό σχέδιο οι ΠΟΤΑ κατελάμβαναν έως 150 στρέμματα, στο προτεινόμενο οι οργανωμένοι υποδοχείς μπορούν να φτάνουν μέχρι και τα 800 στρέμματα.