Τρόπο για την επιστροφή του προστίμου σε όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων βρεθουν τελικά εκτός της διαδικασίας “τακτοποίησης”, λόγω της πρόσφατης υπ’ αριθμ. 180/2012 αποφάσεως της Επιροπής Αναστολών του ΣτΕ, αναζητά το ΥΠΕΚΑ. Με την απόφαση αυτή, απαγορεύεται η “τακτοποίηση” αυθαιρέτων κατασκευών στις οποίες ο χρόνος ανέγερσης προκύπτει και πιστοποιείται με ιδιωτικά έγγραφα ή υπεύθυνες δηλώσεις και όχι από αεροφωτογραφίες. Σημειώνεται ότι στη νομοθετική ρύθμιση του ν. 4014/2011 και στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο που έχει εκδοθεί για την εφαρμογή του δεν προβλέπεται μηχανισμός επιστροφής των χρημάτων σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος που εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας “τακτοποίησης” του αυθαιρέτου.

Την ίδια στιγμή η απειλή της Πολιτείας ότι προτίθεται να εξαντλήσει όλη την αυστηρότητά της για τη νέα γενιά αυθαιρέτων πέφτει στο κενό, αφού όπως ανέφερε χθες η Ειδική Γραμματέας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη, τα νέα αυθαίρετα σε Μύκονο και Σαντορίνη δεν μπορούν να κατεδαφιστούν ελλείψει μηχανισμών και πόρων.

Κατά τα λοιπά, η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ πρόκειται τις επόμενες ημέρεες να παρουσιάσει τη νέα εκδοχή του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας που έρχεται με πολύ μεγάλη χρονική καθυστέρηση να αντικαταστήσει τις προβλέψεις και τις στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις του πρώτου Ρυθμιστικού Σχεδίου που θεσμοθετήθηκε, όπως είναι γνωστό, με το νόμο 1515/1985. Σημειώνεται ότι για τα Ρυθμιστικά Σχέδια των λοιπών αστικών – μητροπολιτικών συγκροτημάτων της χώρας ισχύουν και εφαρμόζονται  οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124) με τίτλο “Βιώσιμη Οικισιτκή ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις”.