Αντισυνταγματική έκρινε το ΣτΕ με πολύ πρόσφατη απόφασή του Ε΄Τμήματός του  την απόφαση της πολεοδομίας Αμαρουσίου να επιτρέψει, μέσω του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, την επέκταση  εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι. Ειδικότερα, το Ε΄ Τμήμα του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου έκανε δεκτές τις αιτήσεις ακυρώσεως που κατατέθηκαν από το σύλλογο “Παρέμβαση Πολιτών Αμαρουσίου” και από κατοίκους της περιοχής και ακύρωσε τρεις αποφάσεις των αρμόδιων πολεοδομιών, Αγίας Παρασκευής και Αμαρουσίου. Το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι, όπως κρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2367/2007 απόφασή του, ο ν. 3044/2002  αντιβαίνει στο Σύνταγμα και, συγκεκριμένα, στο άρθρο 24 παρ. 2 που αναθέτει στο Κράτος την οργάνωση ενός συστήματος ορθολογικού και μακροπρόθεσμου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Με το σκεπτικό αυτό το Δικαστήριο ακύρωσε την απόπειρα νομιμοποίησης των παρανόμων χώρων και χρήσεων του προαναφερθέντος εμπορικού κέντρου.