Μεγάλες και διαδοχικές ήταν οι αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας. Πριν από λίγες ημέρες έκλεισε ένας μήνας από την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011 για το νέο τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης. Με το νόμο αυτόν, οι πολεοδομίες μετατράπηκαν σε υπηρεσίες δόμησης. Επίσης, ψηφίστηκε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ), ενώ το νέο θεσμικό πλαίσο συμπληρώνουν φυσικά οι διατάξεις του ν. 4014/2011 για την “τακτοποίηση” των αυθαιρέτων κτισμάτων, το νέο π.δ. για την οριοθέτηση των οικσιμών κάτων των 2.000 κατοίκων και το νέο π.δ. για τις χρήσεις γης. Στους δύο νέους νόμους 4030 και 4014/2011 περιλαμβάνονται συνολικά περί τις 50 τροποποιήσεις διαφόρων άρθρων της πολεοδομικής νομοθεσίας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι τροποποιήσεις των άρθρων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες επήλθνα κυρίως με την απλοποίηση των διαδικάσιων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Σε προσεχείς δημοσιεύσεις μας θα αναφερθούμε αναλυτικά σε όλες τις  ρυθμίσεις του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου για τον πολεοδομικό σχεδιασμό.