Hvis det pa grund af strejke eller anden begivenhed, der henhorer under force majeure-lignende forhold, ikke er muligt at gennemfore Casino spillene under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, afgor Danske Licens Spil ud fra en samlet sikkerhedsm?ssig vurdering, om spillet alligevel skal gennemfores, eller om det skal annulleres.