Απορρίφθηκαν από το ΣτΕ οι διατάξεις του σχεδίου προεδρικού διατάγματος που διαβιβάστηκε προς το Δικαστήριο από το ΥΠΕΚΑ και με τις οποίες προτάθηκε η αλλαγή χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή του εμπορικού κέντρου με την επωνυμία ” The Mall” στο Μαρούσι. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 81/2012 Πρακτικό Επξεργασίας του Ε΄Τμήματος του Δικαστηρίου, πρέπει να διατηρηθούν οι ισχύουσες χρήσεις γης, καθώς το ζήτημα της συνταγματικότητας του ν. 3207/2003, δυνάμει του οποίου ανεγέρθη το επίμαχο εμπορικό κέντρο, εκκρεμεί ενώπιον της Ολομελείας του Δικαστηρίου. Περαιτέρω, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έκρινε ως μη νόμιμες τρεις ακόμα διατάξεις του ιδίου σχεδίου π.δ., με τις οποίες επιχειρήθηκε η τροποποίηση των χρήσεων γης στο Δήμο Αμαρουσίου.