Κατατέθηκε στο ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως από 32 συλλόγους  περιβαλλοντικής προστασίας και τοπικούς φορείς, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση δύο αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ, με τις οποίες χωροθετήθηκαν εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνικής Μάνης. Σημειώνεται ότι, όπως υποστηρίζουν οι αιτούντες, στην περιοχή ισχύουν ειδικοί όροι προστασίας και περιορισμοί που απαγορεύουν τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων, ενώ πλησίον της περιοχής εγκατάστασης των αιολικών πάρκων βρίσκονται παραδοσιακοί οικισμοί, με αποτέλεσμα οι προσβαλλόμενες πράξεις να αντίκεινται, όπως υποστηρίζεται,  και στις προβλέψεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ.