Στις 27 και 28 Ιουνίου διοργανώθηκε στη Μύκονο σεμινάριο πολεοδομικού δικαίου, το οποίο παρακολούθησε το σύνολο των υπαλλήλων και των στελεχών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μυκόνου. Θέμα του Σεμιναρίου αυτού ήταν ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός που τίθεται εξ ολοκλήρου σε ισχύ στις 9.7.2012. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν διεξοδικά για τις νέες διατάξεις του οικοδομικού κανονισμού, με τις οποίες επέρχονται ριζικές αλλαγές στους όρους και περιορισμούς δόμησης και γενικότερα στον τρόπο δόμησης των κτιρίων στη χώρα μας. Εισηγητής του Σεμιναρίου, το οποίο διεξήχθη υπό την αιγίδα της “Επαγγελματικής Γνώσης”, ήταν ο Δικηγόρος Αθηνών Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος.