Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010,  ζητήσαμε, με αίτησή μας,  την εισαγωγή στην Ολομέλεια του ΣτΕ, δυνάμει του θεσμού της “Πιλοτικής Δίκης”,  αιτήσεως ακυρώσεως που είχαμε καταθέσει στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων. Με την αίτηση ακυρώσεώς μας αυτή είχαμε ζητήσει την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 49/2012 οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Η αίτησή μας για τη διεξαγωγή “Πιλοτικής Δίκης” έγινε δεκτή από την αρμόδια Επιτροπή του ΣτΕ (αριθμ. πρωτ. ΠΑ 23/25.6.2012) και συζητείται κατά τη δικάσιμο της 11ης Ιανουαρίου 2013 ενώπιον της Ολομέλειας του Δικαστηρίου.  Κατά τη δικάσιμο αυτή, θα κριθεί, κατά συνέπεια,  από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο η συνταγματικότητα των διατάξεων των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες κτισμάτων και κατασκευών που ανεγέρθησαν με οικοδομική άδεια, η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε από Δικαστήριο ή ανακλήθηκε από τη Διοίκηση για λόγους νομιμότητας, να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου.