Αίτηση ακυρώσεως κατέθεσαν ενώπιον του ΣτΕ κάτοικοι της Πάρου. Οι αιτούντες ζητούν να κριθεί αντισυνταγματική και παράνομη η έγκριση του ΓΠΣ της Πάρου στο Νομό Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, ισχυρίζονται ότι με την έγκριση του Γ.Π.Σ υλοποιείται ουσιαστικά  η γιγάντωση της οικιστικής εξάπλωσης του νησιού, με τις επεκτάσεις των οικισμών της Παροικιάς και της Νάουσας, καθώς και με την ένταξη στο σχέδιο πόλης νέων οικισμών.

Οι αιτούντες ισχυρίζονται, επίσης, ότι δεν προηγήθηκε η έγκριση της μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε), όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο εσωτερικό μας δίκαιο με την ΚΥΑ ΕΥΠΕ οικ. 107017/28.8.2006 ( Β΄1225).

Τέλος, οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός επιβάλλεται να είναι, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος και τη σχετική νομολογία, μακρόπνοος, ενδελεχής και εμπεριστατωμένος και να στηρίζεται σε επίκαιρα στοιχεία και μελέτες, κάτι που θεωρούν πως δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση.