Με διαδικασίες “fast track”  πρόκειται να αξιοποιηθεί το παραλιακό μέτωπο στην Αττική από το ΣΕΦ μέχρι το Σούνιο, το Ελληνικό, καθώς και κάθε έκταση που ανήκει σήμερα σε δημόσιους φορείς.

Συγκεκριμένα, πρόκειται σύντομα να συσταθεί η εταιρεία Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. που θα έχει την εποπτεία και τη διαχείριση όλων των επενδύσεων ανάπλασης και αξιοποίησης των περιοχών από το ΣΕΦ έως και το Σούνιο. Τα ακίνητα και οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη αυτή περιοχή θα καταγραφούν, θα οριοθετηθούν και θα περιέλθουν στην προαναφερθείσα εταιρεία, με στόχο να σταματήσει ο σημερινός κατακερματισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των διάφορων φορέων του δημοσίου.

Επιπλέον, πρόκειται να συσταθεί και η εταιρεία Σύνθετες Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας Α.Ε., η οποία θα αναλάβει την προσέλκυση επενδυτών για τις εκτάσεις που ανήκουν σε φορείς του δημοσίου και είναι έτοιμες  προς αξιοποίηση.

Προβλέπεται, τέλος, η σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, η οποία θα αποτελέσει συνέχεια της σημερινής Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων, καθώς και η σύσταση αυτοτελούς γραφείου επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων. Στις αρμοδιότητες της νέας Γραμματείας περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός των στρατηγικών επενδύσεων, ο συντονισμός της αδειοδότησής τους και η εποπτεία του αυτοτελούς Γραφείου Στρατηγικών Επενδύσεων.